CZCIONKA:
KONTRAST:

Rada Uczelni Politechnika Opolska

Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ( Dz. U. z 2023 r. poz. 742, z późn. zm. ) oraz § 17 ust. 1 i § 22 ust. 1 pkt 4 statutu Politechniki Opolskiej Rada Uczelni Politechniki Opolskiej powołana została uchwałą nr 50 Senatu Politechniki Opolskiej z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie powołania członków Rady Uczelni Politechniki Opolskiej na kadencję trwającą od1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2024 r. Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ( Dz. U. z 2023 r. poz. 742, z późn. zm. ), w skład Rady Uczelni Politechniki Opolskiej wchodzi również przewodniczący Samorządu Studenckiego. Zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742, z późn. zm.) w posiedzeniach rady uczelni uczestniczy z głosem doradczym przedstawiciel każdej działającej w uczelni zakładowej organizacji związkowej, o której mowa w art. 251 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 854), będący jej członkiem.

 

CZŁONKOWIE WYBRANI SPOŚRÓD WSPÓLNOTY UCZELNI


prof. dr hab. Zbigniew Borysiuk - Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej

prof. dr hab. inż. Janusz Pospolita - Wydział Mechaniczny Politechniki Opolskiej, Wiceprzewodniczący Rady

mgr inż. Rafał Sosnowski - Kierownik Biura Organizacyjno-Prawnego, Radca prawny, Sekretarz Rady

Wojciech Wojnar - Przewodniczący Samorządu Studenckiego Politechniki Opolskiej


 CZŁONKOWIE SPOZA WSPÓLNOTY UCZELNI


mgr inż. Artur Kruszewski - Dyrektor Zakładu Aluprof SA w Opolu

mgr Jacek Połącarz - Członek Zarządu, Dyrektor Personalny Górażdze Cement SA

mgr Andrzej Staruch -  Wiceprezes Zarządu Izby Rzemieślniczej w Opolu, Przewodniczący Rady