CZCIONKA:
KONTRAST:

Rada Uczelni Politechnika Opolska

Podpisane uchwały wraz z załącznikami dostępne w dokumentacji Rady Uczelni.

Rok 2024

 1. Uchwała nr 1/2024 Rady Uczelni Politechniki Opolskiej z dnia 7 marca 2024 r.
 2. Uchwała nr 2/2024 Rady Uczelni Politechniki Opolskiej z dnia 7 marca 2024 r.
 3. Uchwała nr 3/2024 Rady Uczelni Politechniki Opolskiej z dnia 7 marca 2024 r.
  1. Załącznik do Uchwały nr 3/2024: Sprawozdanie z działalności za rok 2023.

Rok 2023

 1. Uchwała nr 1/2023 Rady Uczelni Politechniki Opolskiej z dnia 28 marca 2023 r.
 2. Uchwała nr 2/2023 Rady Uczelni Politechniki Opolskiej z dnia 28 marca 2023 r.
  1. Załącznik do Uchwały nr 2/2023: Sprawozdanie z działalności za rok 2022.
 3. Uchwała nr 3/2023 Rady Uczelni Politechniki Opolskiej z dnia 28 marca 2023 r.
 4. Uchwała nr 4/2023 Rady Uczelni Politechniki Opolskiej z dnia 25 maja 2023 r.
 5. Uchwała nr 5/2023 Rady Uczelni Politechniki Opolskiej z dnia 25 maja 2023 r.
 6. Uchwała nr 6/2023 Rady Uczelni Politechniki Opolskiej z dnia 25 maja 2023 r.
 7. Uchwała nr 7/2023 Rady Uczelni Politechniki Opolskiej z dnia 29 czerwca 2023 r.
 8. Uchwała nr 8/2023 Rady Uczelni Politechniki Opolskiej z dnia 29 czerwca 2023 r.
 9. Uchwała nr 9/2023 Rady Uczelni Politechniki Opolskiej z dnia 13 września 2023 r.
 10. Uchwała nr 10/2023 Rady Uczelni Politechniki Opolskiej z dnia 13 września 2023 r.
 11. Uchwała nr 11/2023 Rady Uczelni Politechniki Opolskiej z dnia 13 września 2023 r.
 12. Uchwała nr 12/2023 Rady Uczelni Politechniki Opolskiej z dnia 28 listopada 2023 r.
 13. Uchwała nr 13/2023 Rady Uczelni Politechniki Opolskiej z dnia 28 listopada 2023 r.
 14. Uchwała nr 14/2023 Rady Uczelni Politechniki Opolskiej z dnia 19 grudnia 2023 r.
 15. Uchwała nr 15/2023 Rady Uczelni Politechniki Opolskiej z dnia 19 grudnia 2023 r.

Rok 2022

 1. Uchwała nr 1/2022 Rady Uczelni Politechniki Opolskiej z dnia 29 marca 2022 r.
 2. Uchwała nr 2/2022 Rady Uczelni Politechniki Opolskiej z dnia 29 marca 2022 r.
  1. Załącznik do Uchwały nr 2/2022: Sprawozdanie z działalności za rok 2021.
 3. Uchwała nr 3/2022 Rady Uczelni Politechniki Opolskiej z dnia 29 kwietnia 2022 r.
 4. Uchwała nr 4/2022 Rady Uczelni Politechniki Opolskiej z dnia 29 kwietnia 2022 r.
 5. Uchwała nr 5/2022 Rady Uczelni Politechniki Opolskiej z dnia 29 kwietnia 2022 r.
 6. Uchwała nr 6/2022 Rady Uczelni Politechniki Opolskiej z dnia 28 czerwca 2022 r.
 7. Uchwała nr 7/2022 Rady Uczelni Politechniki Opolskiej z dnia 28 czerwca 2022 r.
 8. Uchwała nr 8/2022 Rady Uczelni Politechniki Opolskiej z dnia 28 czerwca 2022 r.
 9. Uchwała nr 9/2022 Rady Uczelni Politechniki Opolskiej z dnia 28 czerwca 2022 r.
 10. Uchwała nr 10/2022 Rady Uczelni Politechniki Opolskiej z dnia 8 września 2022 r.
 11. Uchwała nr 11/2022 Rady Uczelni Politechniki Opolskiej z dnia 8 września 2022 r.
 12. Uchwała nr 12/2022 Rady Uczelni Politechniki Opolskiej z dnia 20 grudnia 2022 r.
 13. Uchwała nr 13/2022 Rady Uczelni Politechniki Opolskiej z dnia 20 grudnia 2022 r.
 14. Uchwała nr 14/2022 Rady Uczelni Politechniki Opolskiej z dnia 20 grudnia 2022 r.
 15. Uchwała nr 15/2022 Rady Uczelni Politechniki Opolskiej z dnia 20 grudnia 2022 r.

Rok 2021

 1. Uchwała nr 1/2021 Rady Uczelni Politechniki Opolskiej z dnia 19 stycznia 2021 r.
 2. Uchwała nr 2/2021 Rady Uczelni Politechniki Opolskiej z dnia 19 stycznia 2021 r.
 3. Uchwała nr 3/2021 Rady Uczelni Politechniki Opolskiej z dnia 19 stycznia 2021 r.
 4. Uchwała nr 4/2021 Rady Uczelni Politechniki Opolskiej z dnia 19 stycznia 2021 r.
 5. Uchwała nr 5/2021 Rady Uczelni Politechniki Opolskiej z dnia 16 marca2021 r.
 6. Uchwała nr 6/2021 Rady Uczelni Politechniki Opolskiej z dnia 16 marca 2021 r.
 7. Uchwała nr 7/2021 Rady Uczelni Politechniki Opolskiej z dnia 27 kwietnia 2021 r.
 8. Uchwała nr 8/2021 Rady Uczelni Politechniki Opolskiej z dnia 27 kwietnia 2021 r.
 9. Uchwała nr 9/2021 Rady Uczelni Politechniki Opolskiej z dnia 25 maja 2021 r.
 10. Uchwała nr 10/2021 Rady Uczelni Politechniki Opolskiej z dnia 25 maja 2021 r.
 11. Uchwała nr 11/2021 Rady Uczelni Politechniki Opolskiej z dnia 25 maja 2021 r.
 12. Uchwała nr 12/2021 Rady Uczelni Politechniki Opolskiej z dnia 29 czerwca 2021 r.
 13. Uchwała nr 13/2021 Rady Uczelni Politechniki Opolskiej z dnia 29 czerwca 2021 r.
 14. Uchwała nr 14/2021 Rady Uczelni Politechniki Opolskiej z dnia 7 września 2021 r.
 15. Uchwała nr 15/2021 Rady Uczelni Politechniki Opolskiej z dnia 7 września 2021 r.
 16. Uchwała nr 16/2021 Rady Uczelni Politechniki Opolskiej z dnia 21 września 2021 r.
 17. Uchwała nr 17/2021 Rady Uczelni Politechniki Opolskiej z dnia 21 września 2021 r.
 18. Uchwała nr 18/2021 Rady Uczelni Politechniki Opolskiej z dnia 21 grudnia 2021 r.
 19. Uchwała nr 19/2021 Rady Uczelni Politechniki Opolskiej z dnia 21 grudnia 2021 r.
 20. Uchwała nr 20/2021 Rady Uczelni Politechniki Opolskiej z dnia 21 grudnia 2021 r.
 21. Uchwała nr 21/2021 Rady Uczelni Politechniki Opolskiej z dnia 21 grudnia 2021 r.

Rok 2020

 1. Uchwała nr 1/01/2020 Rady Uczelni Politechniki Opolskiej z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie opinii dot. prowizorium planu rzeczowo-finansowego uczelni na rok 2020.
 2. Uchwała nr 2/01/2020 Rady Uczelni Politechniki Opolskiej z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie zgłaszania i wskazywania kandydatów na funkcję rektora w wyborach na kadencję 2020-2024.
 3. Uchwała nr 3/01/2020 Rady Uczelni Politechniki Opolskiej z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie wyłączenia z posiedzeń rady dr hab. inż. Jarosława Mamali.
 4. Uchwała nr 4/02/2020 Rady Uczelni Politechniki Opolskiej z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie uczestniczenia w pracach Rady Uczelni dr hab. inż. Jarosława Mamali.
 5. Uchwała nr 5/02/2020 Rady Uczelni Politechniki Opolskiej z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności rady za rok 2019.
 6. Uchwała nr 6/03/2020 Rady Uczelni Politechniki Opolskiej z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie podejmowania uchwał z wykorzystaniem narzędzi on-line.
 7. Uchwała nr 7/03/2020 Rady Uczelni Politechniki Opolskiej z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie Procedury Rady Uczelni Politechniki Opolskiej zmierzającej do wskazania kandydatów na funkcję rektora w wyborach na kadencję 2020-2024.
 8. Uchwała nr 8/04/2020 Rady Uczelni Politechniki Opolskiej z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie wskazania kandydata na funkcję rektora Politechniki Opolskiej w wyborach na kadencję 2020-2024.
 9. Uchwała nr 9/04/2020 Rady Uczelni Politechniki Opolskiej z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie Regulaminu Rady Uczelni.
 10. Uchwała nr 10/05/2020 Rady Uczelni Politechniki Opolskiej z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Rady Uczelni z dnia 23 kwietnia 2020 r.
 11. Uchwała nr 11/05/2020 Rady Uczelni Politechniki Opolskiej z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie wyboru Sekretarza Rady Uczelni Politechniki Opolskiej – Bartosza Poloka.
 12. Uchwała nr 12/05/2020 Rady Uczelni Politechniki Opolskiej z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019.
 13. Uchwała nr 13/05/2020 Rady Uczelni Politechniki Opolskiej z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykorzystania subwencji.
 14. Uchwała nr 14/05/2020 Rady Uczelni Politechniki Opolskiej z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Uczelni Politechniki Opolskiej – dra hab. inż. Jarosława Mamali.
 15. Uchwała nr 15/06/2020 Rady Uczelni Politechniki Opolskiej z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Rady Uczelni.
 16. Uchwała nr 16/06/2020 Rady Uczelni Politechniki Opolskiej z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie rekomendacji Senatowi Politechniki Opolskiej kandydata na przewodniczącego Rady Uczelni.
 17. Uchwała nr 17/06/2020 Rady Uczelni Politechniki Opolskiej z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Rady Uczelni.
 18. Uchwała nr 18/06/2020 Rady Uczelni Politechniki Opolskiej z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zaopiniowania planu rzeczowo-finansowego na rok 2020.
 19. Uchwała nr 19/06/2020 Rady Uczelni Politechniki Opolskiej z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2019.
 20. Uchwała nr 20/06/2020 Rady Uczelni Politechniki Opolskiej z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wniosku o wynagrodzenie rektora Politechniki Opolskiej.
 21. Uchwała nr 21/09/2020 Rady Uczelni Politechniki Opolskiej z dnia 1 września 2020 r. w sprawie wyboru Sekretarza Rardy Uczelni Politechniki Opolskiej.
 22. Uchwała nr 22/09/2020 Rady Uczelni Politechniki Opolskiej z dnia 1 września 2020 r. w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Rady Uczelni z dnia 25 czerwca 2020 r.
 23. Uchwała nr 23/09/2020 Rady Uczelni Politechniki Opolskiej z dnia 1 września 2020 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Senatu Politechniki Opolskiej w sprawie zmian w statucie Politechniki Opolskiej.
 24. Uchwała nr 24/10/2020 Rady Uczelni Politechniki Opolskiej z dnia 13 października 2020 r. w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Rady Uczelni z dnia 1 września 2020 r.
 25. Uchwała nr 25/12/2020 z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Rady Uczelni z dnia 13 października 2020 r.
 26. Uchwała nr 26/12/2020 z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie zaopiniowania korekty planu rzeczowo-finansowego na rok 2020.
 27. Uchwała nr 27/12/2020 Rady Uczelni Politechniki Opolskiej z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Rady Uczelni z dnia 8 grudnia 2020 r.
 28. Uchwała nr 28/12/2020 Rady Uczelni Politechniki Opolskiej z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie zaopiniowania prowizorium planu rzeczowo-finansowego na rok 2021.

Rok 2019

 1. Uchwała nr 1/04/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie rekomendacji na przewodniczącego Rady Uczelni,
 2. Uchwała nr 2/06/2019 Rady Uczelni Politechniki Opolskiej z dnia 18 czerwca 2019 r.
  w sprawie Regulaminu Rady Uczelni,
 3. Uchwała nr 3/06/2019 Rady Uczelni Politechniki Opolskiej z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie powołania wiceprzewodniczącego Rady Uczelni,
 4. Uchwała nr 4/06/2019 Rady Uczelni Politechniki Opolskiej z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie powołania sekretarza Rady Uczelni.
 5. Uchwała nr 5/07/2019 Rady Uczelni Politechniki Opolskiej z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie projektu Statutu Politechniki Opolskiej.
 6. Uchwała nr 6/08/2019 Rady Uczelni Politechniki Opolskiej z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie wniosku o wynagrodzenie p.o. rektora.
 7. Uchwała nr 7 /09/2019 Rady Uczelni Politechniki Opolskiej z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zgłoszenia kandydata na rektora w wyborach uzupełniających rektora Politechniki Opolskiej w roku 2019 w celu dokończenia kadencji 2016-2020
 8. Uchwała nr 8 /09/2019 Rady Uczelni Politechniki Opolskiej z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zgłoszenia kandydata na rektora w wyborach uzupełniających rektora Politechniki Opolskiej w roku 2019 w celu dokończenia kadencji 2016-2020.
 9. Uchwała nr 9/09/2019 Rady Uczelni Politechniki Opolskiej z dnia 18 września 2019 r. w sprawie wskazania kandydata na rektora w wyborach uzupełniających rektora Politechniki Opolskiej w roku 2019 w celu dokończenia kadencji 2016-2020.
 10. Uchwała nr 10/10/2019 Rady Uczelni Politechniki Opolskiej z dnia 1 października 2019 r. w sprawie wniosku o wynagrodzenie Rektora Politechniki Opolskiej.
 11. Uchwała nr 11/12/2019 Rady Uczelni Politechniki Opolskiej z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru biegłego rewidenta na potrzeby wykonania badania rocznego sprawozdania finansowego w latach 2019-2020.