CZCIONKA:
KONTRAST:

Rada Uczelni Politechnika Opolska

Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) oraz § 17 ust. 1 i § 22 ust. 1 pkt 4 statutu Politechniki Opolskiej Rada Uczelni Politechniki Opolskiej powołana została uchwałą nr 50 Senatu Politechniki Opolskiej z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie powołania członków Rady Uczelni Politechniki Opolskiej na kadencję trwającą od1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2024 r. Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.), w skład Rady Uczelni Politechniki Opolskiej wchodzi również przewodniczący Samorządu Studenckiego.

 

CZŁONKOWIE WYBRANI SPOŚRÓD WSPÓLNOTY UCZELNI


prof. dr hab. Zbigniew Borysiuk - Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej

prof. dr hab. inż. Janusz Pospolita - Wydział Mechaniczny Politechniki Opolskiej, Wiceprzewodniczący Rady

mgr inż. Rafał Sosnowski - Wydział Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej, Radca prawny, Sekretarz Rady

Radosław Kucharz - Przewodniczący Samorządu Studenckiego Politechniki Opolskiej


 CZŁONKOWIE SPOZA WSPÓLNOTY UCZELNI


mgr inż. Artur Kruszewski - Dyrektor Zakładu Aluprof SA w Opolu

mgr Jacek Połącarz - Członek Zarządu, Dyrektor Personalny Górażdze Cement SA

mgr Andrzej Staruch -  Wiceprezes Zarządu Izby Rzemieślniczej w Opolu, Przewodniczący Rady